Trang 1 trong 44 kết quả
Sắp xếp theo
What is death? :
Tác giả: Volk Tyler,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 571.939
ISBN: 0471375446
Bộ sưu tập: Sách đin t
How to raise all the money you need for any business :
Tác giả: Hicks Tyler Gregory,
Mô tả vật lý: xii, 225 p. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 0470191163
Bộ sưu tập: Sách đin t
Living in the environment :
Tác giả: Miller G, Tyler,
Mô tả vật lý: 674p. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN: 0495556726
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Autodesk 3ds Max 2010 :
Tác giả: Ott Donald, ,
Mô tả vật lý: 345 p. : , col. ill. ; , 24 cm. + , 1 DVD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 0240811941 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
The definitive guide to Lift
Tác giả: Chen-Becker Derek, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 9781430224228 (electronic)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Enterprise network testing
Tác giả: Sholomon Andy, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
From numbers to words :
Tác giả: Morgan Susan E, ,
Mô tả vật lý: xiii, 125 pages : , illustrations ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 300.727
ISBN: 1138638072
Bộ sưu tập: Sách đin t
Human evolutionary genetics /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: p. ;
Ký hiệu phân loại: 599.93
ISBN: 9780815341482
Bộ sưu tập: Sách đin t
Origins of objectivity /
Tác giả: Burge Tyler, ,
Mô tả vật lý: xix, 624 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 121.4
ISBN: 0199581398
Bộ sưu tập: Sách đin t
Environmental science /
Tác giả: Miller G, Tyler,
Mô tả vật lý: xxi, 452, 45, 16, 15 p. :, col. ill., col. maps ;, 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN: 9780495560166 (pbk. : student ed.)
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn