Trang 1 trong 1018 kết quả
Sắp xếp theo
Pro Nagios 2.0 /
Tác giả: Turnbull James,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 1590596099
Bộ sưu tập: Sách đin t
Current methods in forensic gunshot residue analysis /
Tác giả: Schwoeble A, J,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.2562
ISBN: 0849300290
Bộ sưu tập: Sách đin t
Pro ASP.NET 2.0 in VB 2005 /
Tác giả: Moroney Laurence,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 1590595637
Bộ sưu tập: Sách đin t
Dedication
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 97 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 357.53
ISBN: 0073079286
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Microeconomics :
Tác giả: McConnell Campbell R, ,
Mô tả vật lý: 582 tr. ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Consumer Behavior :
Tác giả: Hawkins Del I, ,
Mô tả vật lý: 790 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN: 0072536861
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Perspectives on Organizational Communication /
Tác giả: Daniels Tom D, ,
Mô tả vật lý: 344 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Foundation Flash CS3 for Designers /
Tác giả: Green Tom,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.78
ISBN: 159059861X
Bộ sưu tập: Sách đin t
Entering the 21st century :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 300 p. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN: 9780195211245
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Principles of Environmental Science :
Tác giả: Cunningham William P, ,
Mô tả vật lý: 448 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN: 0072919833
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn