Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Kho sát, đánh giá mt s phương pháp phòng bnh chết nhanh trên cây h tiêu /
Tác giả: Võ Đình Khải,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Chiến lưc phát trin sn phm ca công ty TNHH TM-DV Hip Thành Phát /
Tác giả: Võ Thị Diệu Phước,
Mô tả vật lý: 76 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hoch đnh chiến lưc tài chính giai đon 2015 - 2020 công ty TNHH MTV đóng tàu và công nghip hàng
Tác giả: Võ Thị Minh Thùy,
Mô tả vật lý: 116tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Rút trích và qun lý thông tin t văn bn hành chính /
Tác giả: Trần Minh Chiến,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.312
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Rút trích và qun lý thông tin t văn bn hành chính :
Tác giả: Trần Minh Chiến,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.312
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Thông tin vô tuyến nguyên lý - tính toán và ng dng /
Tác giả: Hoàng Đình Chiến,
Mô tả vật lý: 288 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Chiến lưc phát trin ca xí nghip khai thác du khí-LDVN Vietsovpetro đến năm 2024 /
Tác giả: Đinh Thúy Việt,
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN: 1241820208
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Chiến lưc đi dương xanh làm thế nào đ to khong trng th trưng và vô hiu hóa cnh tranh =
Tác giả: Kim W, Chan,
Mô tả vật lý: 469tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.802
ISBN: 9786046502852
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn