Trang 1 trong 26 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu hin trng nưc nhim du ti các công ty sn xut, phân phi xăng du ti tp.H Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Văn Thức, Võ Đình Long (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.35
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Bưc đu nghiên cu tình hình ô nhim nưc mt ti 1 s sng chính trên đa bàn tnh Đng Tháp - Đ
Tác giả: Nguyễn Phượng Loan, Võ Đình Long giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Xác đnh tác nhân gây bnh đm trng trên thanh long và bưc đu nghiên cu các yếu t nh hưng đến
Tác giả: Võ Thị Lan Thanh, Nguyễn Thị Hai (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 113tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế trm x lý nưc thi sinh hot cho khu tái đnh cư M Dinh - huyn Cn Giuc -
Tác giả: Nguyễn Thị Dung, Võ Hồng Thi (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu và đ xut vic kim soát tình hình ô nhim nưc ngm ti Cao Lãnh và Sa Đéc thuc tnh
Tác giả: Võ Đình Long giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Thị Như Nhã, ,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu đ xut các gii pháp qun lý cht thi rn trên đa bàn th xã Cao Lãnh tnh Đng Tháp /
Tác giả: Đặng Vũ Bảo Khanh, Võ Đình Long giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
S dng phn mm luxicon 2.2 thiết kế chiếu sáng thiết kế h thng đin "nhà máy bút bi thiên long"
Tác giả: Nguyễn Duy Hưng, Võ Đình Nhật giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế trm x lý nưc ngm cho khu dân cư - tái đnh cư Trà Long - Ba Ngòi TP.Cam Ranh,
Tác giả: Võ Đình Trung Thành, Võ Hồng Thi (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn