Trang 1 trong 25 kết quả
Sắp xếp theo
H thng GPS và RFID dùng đ đnh v và điu khin xe /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiu công ngh vô tuyến đưc đnh nghĩa bng phn mm /
Tác giả: Nguyễn Phi Long,
Mô tả vật lý: 106 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế trm x lý nưc thi sinh hot cho khu tái đnh cư M Dinh - huyn Cn Giuc -
Tác giả: Nguyễn Thị Dung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế h thng x lý nưc thi công ty dt nhum Phưc Thnh /
Tác giả: Vũ Nguyễn Vũ Hoàng,
Mô tả vật lý: 164 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu và đ xut vic kim soát tình hình ô nhim nưc ngm ti Cao Lãnh và Sa Đéc thuc tnh
Tác giả: Võ Đình Long,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
S dng phn mm luxicon 2.2 thiết kế chiếu sáng thiết kế h thng đin "nhà máy bút bi thiên long"
Tác giả: Nguyễn Duy Hưng,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tài nguyên môi trưng và phát trin bn vng /
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 522 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xác đnh tác nhân gây bnh đm trng trên thanh long và bưc đu nghiên cu các yếu t nh hưng đến
Tác giả: Võ Thị Lan Thanh,
Mô tả vật lý: 113tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Qun lý tài nguyên môi trưng đ phát trin bn vng /
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 726 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 9786047359332
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Qun lý môi trưng :
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 590tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN: 9786047336104 :
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn