Trang 1 trong 29 kết quả
Sắp xếp theo
Hóa vô cơ B /
Tác giả: Hồ Thị Bích Ngọc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 546
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
K thut s /
Tác giả: Võ Thị Bích Ngọc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tìm hiu và xây dng các bìa thí nghim v giao thc đnh tuyến d liu trên mng din rng /
Tác giả: Lương Xuân Hiếu,
Mô tả vật lý: 121 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
K thut OFDM và ng dng ca k thut OFDM trong mng WLAN /
Tác giả: Nguyễn Quốc Việt,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Công ngh ADSL & ng dng trong truyn s liu /
Tác giả: Võ Thị Bích Ngọc,
Mô tả vật lý: 136 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Điu khin thiết b ngoi vi qua máy tính /
Tác giả: Trần Anh Tuấn,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
ng dng ca k thut OFDM trong CDMA /
Tác giả: Đặng Tấn Lương,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
K thut đin t /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh,
Mô tả vật lý: 272tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế và thi công mch điu khin thiết b t xa qua mng đin thoi PSTN /
Tác giả: Hồ Đại Phong,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
K thut s /
Tác giả: Võ Thị Bích Ngọc,
Mô tả vật lý: 248tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn