Trang 1 trong 28 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiu và xây dng các bìa thí nghim v giao thc đnh tuyến d liu trên mng din rng /
Tác giả: Xuân Hiếu Lương, Võ Thị Bích Ngọc giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 121 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá hiu qu ca bin pháp tăng cưng sinh hc trong sn xut Compost t rác thi sinh hot /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích giáo viên hướng dẫn, Võ Thị Tường Vi, ,
Mô tả vật lý: 78 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu các giao thc đnh tuyến d liu trên mng din rng /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dũng, Võ Thị Bích Ngọc giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 123 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tìm hiu các giao thc đnh tuyến d liu trên mng WAN /
Tác giả: Võ Thị Bích Ngọc giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Ngọc Hiếu, ,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá hiu qu ca bin pháp tăng cưng sinh hc trong sn xut compost t rác thi sinh hot /
Tác giả: Võ Thị Tường Vi, Nguyễn Ngọc Bích(GVHD), ,
Mô tả vật lý: 31tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.744
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Thiết kế và thi công mch điu khin thiết b t xa qua mng đin thoi PSTN /
Tác giả: Đại Phong Hồ, Võ Thị Bích Ngọc giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Xây dng chương trình mô phng k thut xung - s s dng phn mm Orcad /
Tác giả: Võ Thị Bích Ngọc, ,
Mô tả vật lý: 48 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3810285
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Tìm hiu giao thc đnh tuyến ospf và thut tóan spf /
Tác giả: Đặng Qúy Hùng, Võ Thị Bích Ngọc giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 88 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Gii thiu các giao thc và vn đ bo mt ca VPN /
Tác giả: Trần Minh Tú, Võ Thị Bích Ngọc giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 97 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công mô hình đnh v và giám sát xe dùng GPS /
Tác giả: Liêu Văn Nghĩa, Võ Thị Bích Ngọc (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn