Trang 1 trong 37 kết quả
Sắp xếp theo
Qun tr ngun nhân lc ti ngân hàng TMCP đu tư và phát trin Vit Nam - chi nhánh Thành Ph H
Tác giả: Hồ Anh Dũng,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đo lưng các yếu t tác đng đến lòng trung thành ca nhân viên ti Công ty c phn quc tế Hòa Bình
Tác giả: Hồ Văn Dần,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Điu khin máy đin gió không đng b ngun kép vi b kh thành phn th t nghch ca dòng Roto và
Tác giả: Lữ Thái Hòa,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.312136
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin marketing xut khu sn phm ghế bc nm ca công ty TNHH Scandinavian Design Vit Nam
Tác giả: Phạm Thị Cẩm Nhung,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.848
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến quyết đnh la chn thương hiu thuc bo v thc vt ca nông
Tác giả: Trần Văn Điều,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu s nh hưng ca các yếu t đng viên nhân viên đến năng sut lao đng khi sn xut ti
Tác giả: Võ Văn Anh Tài,
Mô tả vật lý: 140tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3225
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Xây dng chiến lưc kinh doanh ca ngân hàng thương mi c phn hàng hi Vit Nam đến năm 2020 /
Tác giả: Ngô Thành Chung,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.10684
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp hoàn thin hot đng qun tr ngun nhân lc ti công ty liên doanh Tnhh Nippon Express
Tác giả: Lê Thị Phương Linh,
Mô tả vật lý: 117tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu s hài lòng ca khách hàng s dng dch v du lch ti công ty du lch vietravel /
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Trang,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu s hài lòng ca khách hàng khi mua hàng trc tuyến qua trang thương mi đin t
Tác giả: Phạm Quang Văn,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn