Trang 1 trong 37 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân t nh hưng đến cht lưng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính ca các doanh nghip
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thúy, Võ Văn Nhị (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu các nhân t nh hưng đến đng lc làm vic ca nhân viên ngân hàng TMCP đu tư và phát
Tác giả: Đỗ Thị Nguyệt Anh, Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 132tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Điu khin máy đin gió không đng b ngun kép vi b kh thành phn th t nghch ca dòng Roto và
Tác giả: Lữ Thái Hòa , Võ Viết Cường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.312136
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao hiu qu hot đng thu hi n vay ti ngân hàng thương mi c phn đu tư và phát trin
Tác giả: Hồ Thị Tố Lan, Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 101 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t tác đng đến lòng trung thành ca nhân viên trong các doanh nghip có vn đu tư nưc
Tác giả: Võ Thị Bích Ngân, Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 156 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến quyết đnh la chn thương hiu thuc bo v thc vt ca nông
Tác giả: Trần Văn Điều , Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca khách hàng v cht lưng dch v giao nhn hàng không ti
Tác giả: Nguyễn Thị Thái Ngân , Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu s nh hưng ca các yếu t đng viên nhân viên đến năng sut lao đng khi sn xut ti
Tác giả: Võ Văn Anh Tài , Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu s nh hưng ca các yếu t đng viên nhân viên đến năng sut lao đng khi sn xut ti
Tác giả: Võ Văn Anh Tài, Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 140tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3225
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các nhân t cht lưng dch v du lch kết hp Teambuilding nh hưng đến s hài lòng ca
Tác giả: Văn Thị Hồng Nhung, Võ Thanh Thu (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 134 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn