Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân t nh hưng đến t chc công tác kế toán trong Quân chng Hi quân - B Quc Phòng /
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn,
Mô tả vật lý: 121tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao cht lưng dch v công ngh thông tin và vin thông ca trung tâm công ngh thông tin và
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hương,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn