Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu tác đng ca cu trúc s hu đến chính sách c tc thông qua báo cáo thưng niên ca các
Tác giả: Ngô Huỳnh Thiên Thu,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.63221
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t tác đng đến s hu hiu ca h thng kim soát ni b trong các công ty dch v công
Tác giả: Phan Xuân Thiện,
Mô tả vật lý: 75tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
K thut đnh danh khuôn mt da vào mu nh phân cho ng dng trên thiết b di đng /
Tác giả: Võ Anh Tiến,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 006.37
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin h thng kim soát ni b công ty tnhh mt thành viên x s kiến thiết Thành ph H Chí
Tác giả: Lê Phương Oạnh,
Mô tả vật lý: 118tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
T chc công tác kế toán qun tr ti công ty CP thy đin Thác Mơ /
Tác giả: Lê Thị Thảo Linh,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
La chn chính sách kế toán nhm thc hin hành vi điu chnh li nhun trong các công ty niêm yết
Tác giả: Hoàng Hải Yến,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin công tác kế toán ti các trưng trung cp và cao đng công lp trên đa bàn tnh Bình
Tác giả: Ngô Thị Hồng Dung,
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 657.8327
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến t chc công tác kế toán trong Quân chng Hi quân - B Quc Phòng /
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn,
Mô tả vật lý: 121tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến cht lưng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính ca các doanh nghip
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thúy,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hoàn thin h thng kim soát ni b đi vi nghip v tín dng ti các chi nhánh ngân hàng Nông
Tác giả: Trần Thị Hạ Quyên,
Mô tả vật lý: 161tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn