Trang 1 trong 28 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích thiết kế h thng thông tin và xây dng chương trình thi trc nghim môn Toán ti trưng
Tác giả: Trần Thị Bình An, Nguyễn Thị Hạnh, Văn Như Bích (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích thiết kế h thng thông tin qun lý nhn h khu cp huyn /
Tác giả: Trần Quốc Chính, Lương Xuân Phát, Văn Như Bích (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích h thng thông tin & xây dng chương trình h tr đánh giá cht lưng đào to /
Tác giả: Nguyễn Trọng Thiện, Nguyễn Trọng Đức, Văn Như Bích giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 95 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích h thng thông tin và xây dng chương trình h tr đánh giá cht lưng đào to /
Tác giả: Văn Như Bích giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Trọng Thiện, Nguyễn Trọng Đức, ,
Mô tả vật lý: 95 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích và thiết kế h thng qun lý tài sn b mt cp và thông báo tìm thy trên Website /
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Loan, Văn Như Bích B (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích thiết kế h thng thông tin và xây dng chương trình qun lí theo dõi v vit hình s ti
Tác giả: Võ Quốc Phong, Văn Như Bích B giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích thiết kế h thng thông tin và xây dng chương trình qun lý h sơ bnh án ni trú ti
Tác giả: Đặng Thanh Hùng, Văn Như Bích B giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 108 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn