Trang 1 trong 30 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích thiết kế h thng thông tin /
Tác giả: Văn Như Bích B,
Mô tả vật lý: 140tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 003
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phân tích thiết kế h thng và xây dng chương trình qun lý dch v qung cáo ca công ty Cát Tiên
Tác giả: Văn Như Bích B,
Mô tả vật lý: 87 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Xây dng phn mm qun lý h tr công tác c vn hc tp ca khoa CNTT /
Tác giả: Văn Như Bích B,
Mô tả vật lý: 8tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 378.190285
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Phân tích và thiết kế h thng qun lý tài sn b mt cp và thông báo tìm thy trên Website /
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Loan,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Cơ s d liu nâng cao /
Tác giả: Văn Như Bích,
Mô tả vật lý: 108 tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phân tích thiết kế h thng thông tin và xây dng chương trình qun lý h sơ bnh án ni trú ti
Tác giả: Đặng Thanh Hùng,
Mô tả vật lý: 108 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Xây dng chương trình qun lý dch v tng quà qua mng /
Tác giả: Cao Thị Hoàng Lê,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích thiết kế h thng thông tin :
Tác giả: Văn Như Bích,
Mô tả vật lý: 79 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phân tích thiết kế h thng thông tin /
Tác giả: Văn Như Bích B,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 003
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phân tích thiết kế h thng thông tin và xây dng chương trình qun lý quá trình điu tra v án hình
Tác giả: Nguyễn Quang Trung,
Mô tả vật lý: 69 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn