Trang 1 trong 132 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu t tác đng đến giá c phiếu ca các doanh nghip vn ti niêm yết trên th trưng chng
Tác giả: Bùi Như Quỳnh,
Mô tả vật lý: 111tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.63222
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Văn hóa làng Gò Bi /
Tác giả: Nguyễn Phúc Liêm,
Mô tả vật lý: 324tr. ; , 21cm.
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786045900758
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Trung tâm lưu tr quc gia 2 /
Tác giả: Nguyễn Văn Phúc,
Mô tả vật lý: 128 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phát trin ngành công nghip h tr đin t Vit Nam theo hưng phát trin ngành công nghip Châu Á
Tác giả: Nguyễn Thị Phúc Duyên,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.4762138
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thiết kế trm biến áp 220/110KV trung gian Tin Giang /
Tác giả: Nguyễn Văn Bé Tám,
Mô tả vật lý: 120tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
So sánh, đánh giá cht lưng cuc sng (quaility of life, QoL) ngưi dân ti qun 1 và qun 7 da
Tác giả: Bùi Thị Ái Như,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Khai thác di sn văn hoá phi vt th hát bi, bài chòi phc v phát trin du lch Bình đnh /
Tác giả: Huỳnh Thị Kim Bình,
Mô tả vật lý: 135tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Qun lý doanh nghip /
Tác giả: Đỗ Văn Phức,
Mô tả vật lý: 345 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu thiết kế b điu khin kh rơ kết cu truyn đng cơ khí Backlash /
Tác giả: Lê Văn Phúc,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thiết kế cao c văn phòng Techcombank Q.3 /
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn,
Mô tả vật lý: 193 tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.523
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn