Trang 1 trong 32 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến s tuân th nghĩa v thuế ca các doanh nghip trên đa bàn qun
Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng,
Mô tả vật lý: 106 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Truyn thơ Tày :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 622tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 97860490290134
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Pipe recycled cultural center /
Tác giả: Vũ Đoàn Việt Hà,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiu và thiết kế mch điu khin LCD 128x240 DOT /
Tác giả: Vũ Anh Tuấn,
Mô tả vật lý: 113 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hưng dn hc môn kinh tế chính tr Mác-Lênin /
Tác giả: Pham Quang Tuấn,
Mô tả vật lý: 384tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 335.43
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đ tài ng dng công ngh thông tin trong vic xây dng h thng lưu tr và truyn ti hình nh phc
Tác giả: Trần Anh Khoa,
Mô tả vật lý: 19tr. ; , 9cm
Ký hiệu phân loại: 610.285
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Tính toán thiết kế h thng x lý nưc thi dt nhum Xuân Hương công sut 1000m3/ngày đêm-khu công
Tác giả: Vũ Phá Hải,
Mô tả vật lý: 144 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đ tài ng dng công ngh thông tin trong vic xây dng h thng lưu tr và truyn ti hình nh phc
Tác giả: Ngô Anh Tuấn,
Mô tả vật lý: 22tr. ; , 9cm
Ký hiệu phân loại: 610.285
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
S thi Ra Glai.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 673tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049023361
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu Gis trong công tác qun lý cht lưng không khí ti khu công nghip tân to /
Tác giả: Vũ Anh Tuấn,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn