Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân t cht lưng dch v công tác tuyên truyn h tr v thuế nh hưng đến s hài lòng ca
Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu,
Mô tả vật lý: 123 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá hin trng và đ xut gii pháp nâng cao hiu qu qun lý h thng dch v thu gom, x lý
Tác giả: Bùi Thị Mai,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Determinants of immigrant's income in Go Vap District, Ho Chi Minh City /
Tác giả: Vu Ngoc Hieu,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 331.21
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t tác đng đến s hu hiu ca h thng kim soát ni b trong các công ty dch v công
Tác giả: Phan Xuân Thiện,
Mô tả vật lý: 75tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Kho sát tình hình s dng hm biogas ti xã An Phú, huyn C Chi, TP.HCM và đưa ra gii pháp nhm
Tác giả: Trần Tấn Định,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích các yếu t nh hưng đến tăng trưng kinh tế ca khu vc dch v ti Thành ph H Chí Minh
Tác giả: Võ Hiếu Tấn Quang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp phát trin sn phm dch v bưu chính ti Bưu đin Tp. H Chí Minh /
Tác giả: Lê Lương Hiếu,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 383
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu đ xut các gii pháp nâng cao hiu qu x lý nưc thi đô th tp trung ti Thành ph H
Tác giả: Lê Vinh Hoài Vũ,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Tài nguyên môi trưng và phát trin bn vng /
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 522 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Trình t, th tc gii quyết v án hình s /
Tác giả: Mai Thanh Hiếu,
Mô tả vật lý: 235 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 345.05
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn