Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu t nh hưng đến chi phí đi vi hành vi tuân th thuế ca các doanh nghip ti TP. H Chí
Tác giả: Huỳnh Viết Tiến Bộ,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mc đ sn sàng ca các doanh nghip tư nhân khi tham gia đu tư theo hình thc hp tác công tư
Tác giả: Hoàng Thị Vình,
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.63243
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến vic lp d toán ngân sách ca các doanh nghip nh và va /
Tác giả: Trần Thúy Hằng,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.154
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t qun tr công ty nh hưng đến mc đ công b thông tin trên báo cáo tài chính ca các
Tác giả: Trần Mỹ Phượng,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
S sn sàng ca các doanh nghip tư nhân tham gia đu tư theo phương thc hp tác công - tư ( public
Tác giả: Huỳnh Văn Dương,
Mô tả vật lý: 44tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.406
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các nhân t tác đng đến dòng tin t do ca các công ty phi tài chính niêm yết trên th
Tác giả: Võ Thị Thu Oanh,
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.6322
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến vic ng dng h thng ERP vào công tác qun lý ca doanh nghip sn xut
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hương,
Mô tả vật lý: 112 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.4038011
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn