Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu t qun tr công ty nh hưng đến mc đ công b thông tin trên báo cáo tài chính ca các
Tác giả: Trần Mỹ Phượng, Vương Đức Hoàng Quân(Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mc đ sn sàng ca các doanh nghip tư nhân khi tham gia đu tư theo hình thc hp tác công tư
Tác giả: Hoàng Thị Vình , Vương Đức Hoàng Quân (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.63243
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các nhân t tác đng đến dòng tin t do ca các công ty phi tài chính niêm yết trên th
Tác giả: Võ Thị Thu Oanh, Vương Đức Hoàng Quân (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.6322
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
S sn sàng ca các doanh nghip tư nhân tham gia đu tư theo phương thc hp tác công - tư ( public
Tác giả: Huỳnh Văn Dương, Vương Đức Hoàng Quân (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 44tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.406
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến vic lp d toán ngân sách ca các doanh nghip nh và va /
Tác giả: Trần Thúy Hằng, Vương Đức Hoàng Quân (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.154
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn