Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Smarandache Rings /
Tác giả: Kandasamy W, B, Vasantha,
Mô tả vật lý: 220
Ký hiệu phân loại: 512.4
ISBN: 1931233640
Bộ sưu tập: Sách đin t
Smarandache Fuzzy Algebra /
Tác giả: Kandasamy W, B, Vasantha,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 1931233748
Bộ sưu tập: Sách đin t
Smarandache Near-Rings /
Tác giả: Kandasamy W, B, Vasantha,
Mô tả vật lý: 199
Ký hiệu phân loại: 512.4
ISBN: 1931233667
Bộ sưu tập: Sách đin t
Smarandache Semigroups /
Tác giả: Kandasamy W, B, Vasantha,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 1931233594
Bộ sưu tập: Sách đin t
Smarandache Loops /
Tác giả: Kandasamy W, B, Vasantha,
Mô tả vật lý: 127
Ký hiệu phân loại: 512.2
ISBN: 1931233632
Bộ sưu tập: Sách đin t
Biophysics /
Tác giả: Pattabhi Vasantha, ,
Mô tả vật lý: xiv, 253 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 571.4
ISBN: 1402002181
Bộ sưu tập: Sách đin t
Smarandache semirings, semifields, and semivector spaces /
Tác giả: Kandasamy W, B, Vasantha, ,
Mô tả vật lý: 120 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.4
ISBN: 1931233624
Bộ sưu tập: Sách đin t
Bialgebraic Structures and Smarandache Bialgebraic Structures /
Tác giả: W, B, Vasantha Kandasamy,
Mô tả vật lý: 270
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Bialgebraic structures and smarandache bialgebraic structures /
Tác giả: Kandasamy W, B, Vasantha, ,
Mô tả vật lý: 270 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 1931233713
Bộ sưu tập: Sách đin t
Fuzzy cognitive maps and neutrosophic cognitive maps /
Tác giả: Vasantha Kandasamy W, B, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 511.313
ISBN: 0471224596
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn