Trang 1 trong 162 kết quả
Sắp xếp theo
Home network basis :
Tác giả: Chen Walter Y,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0130165115
Bộ sưu tập: Sách đin t
Textiles tin automotive engineering /
Tác giả: Fung Walter,
Mô tả vật lý: tr. ;
Ký hiệu phân loại: 677.02864
Bộ sưu tập: Sách đin t
MCDST self-paced training kit (exam 70-270) :
Tác giả: Glenn Walter J,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0735620652
Bộ sưu tập: Sách đin t
Microsoft Windows XP power toolkit /
Tác giả: Bruce Walter R,
Mô tả vật lý: XXIII, 683 s. , 1 CD-ROM : , ill.
Ký hiệu phân loại: 005.44769
ISBN: 0735617902
Bộ sưu tập: Sách đin t
Copula methods in finance /
Tác giả: Cherubini Umberto,
Mô tả vật lý: XVI, 293 s. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 332.01
ISBN: 0470863447
Bộ sưu tập: Sách đin t
Encyclopedia of molecular pharmacology
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 615.703
ISBN: 3540389164
Bộ sưu tập: Sách đin t
Globalizing ideal beauty :
Tác giả: Sutton Denise H, ,
Mô tả vật lý: xii, 210 p. : , ill. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 659.1092
ISBN: 0230611745
Bộ sưu tập: Sách đin t
Handbook of veterinary pharmacology /
Tác giả: Hsu Walter H, ,
Mô tả vật lý: ix, 550 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 636.089
ISBN: 0813828376 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Quantum chromodynamics
Tác giả: Greiner Walter,
Mô tả vật lý: xvi, 553 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 539.7548
ISBN: 3540485341
Bộ sưu tập: Sách đin t
K thut nn móng /
Tác giả: Peck Ralph B, ,
Mô tả vật lý: 516 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.153
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH