Trang 1 trong 534 kết quả
Sắp xếp theo
Water resources sector strategy :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 0821356976
Bộ sưu tập: Sách đin t
2003 Annual Report :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 332.153
ISBN: 0821356526
Bộ sưu tập: Sách đin t
Science and technology for army homeland security
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxi, 161 s. : , ill
Ký hiệu phân loại: 355.033073
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Mediated Modeling /
Tác giả: Van den Belt Marjan,
Mô tả vật lý: 339 tr. ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 363.700684
ISBN: 1559639601
Bộ sưu tập: Sách tham kho
2009 Information and communications for development :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xix, 316 p. : , ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 0821376055
Bộ sưu tập: Sách đin t
Advances in mathematical modeling for reliability
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: x, 237 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 620.0045201511
ISBN: 1586038656
Bộ sưu tập: Sách đin t
Corporation 2020 :
Tác giả: Sukhdev Pavan, ,
Mô tả vật lý: xvi, 275 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.408
ISBN: 1610912381 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Access for all :
Tác giả: Helms Brigit, ,
Mô tả vật lý: xii, 170 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 332.109172
ISBN: 0821363603 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Remittance markets in Africa /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxi, 352 p. :, ill. ;, 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 332.4508691209
ISBN: 9780821384756 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
The Washington manual hematology and oncology subspecialty consult /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: x, 474 p. : , ill. ; , 21cm.
Ký hiệu phân loại: 616.15
ISBN: 1451114249 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn