Trang 1 trong 257 kết quả
Sắp xếp theo
Miller's anesthesia /
Tác giả: Ronald D, Miller, MD, MS, Professor Emeritus of Anesthesia and Perioperative Care, Department of Anesthesia and Perioperative Care, University of California, San Francisco, School of Medicine, San Francisco, California , associate editors: Neal H, Cohen, MD, MS, MPH, Professor, Department of Anesthesia and Perioperative Care, University of California, San Francisco, School of Medicine, San Francisco, California, Lars I, Eriksson, MD, PhD, FRCA, Professor and Academic Chair, Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Karolinska University Hospital, Solna, Stockholm, Sweden, Lee A, Fleisher, MD, Robert Dunning Dripps Professor and Chair, Department of Anesthesiology and Critical Care, Professor of Medicine, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, Jeanine P, Wiener-Kronish, MD, Anesthetist-in-Chief, Massachusetts General Hospital, Boston, Mssachusetts, William L, Young, MD, Department of Anesthesia and Perioperative Care, University of California, San Francisco, School of Medicine, San Francisco, California, ,
Mô tả vật lý: 2 volumes (xxx, 3270, I-122 pages) : , illustrations (chiefly color) ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 617.9
ISBN: 0323280781 (international edition, 2 v. set : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Basic clinical neuroscience /
Tác giả: Paul A, Young, PhD, DSc (hon), Professor and Chairman Emeritus, Department of Anatomy and Neurobiology, Saint Louis University School of Medicine, St, Louis, Missouri, Paul H, Young, MD, Clinical Professor of Neurosurgery, Department of Surgery, Clinical Professor of Anatomy, Center for Anatomical Science and Education, Department of Surgery, Saint Louis University School of Medicine, St, Louis, Missouri, Daniel L, Tolbert, PhD, Emeritus Professor of Anatomy and Surgery, Emeritus Director, Center for Anatomical Science and Education, Department of Surgery, Saint Louis University School of Medicine, St, Louis, Missouri, ,
Mô tả vật lý: x, 443 pages : , color illustrations ; , 26 c
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 1451173296
Bộ sưu tập: Sách đin t
Hưng dn ging dy các tình hung trong ging dy cao hc qun tr kinh doanh ti Vit Nam : Phát
Tác giả: Kee Young Kim, , , [Và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 147tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.007
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
The Dark World /
Tác giả: Cara Lynn Shultz, ,
Mô tả vật lý: 370 pages ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 0373211201 (hardcover)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Các tình hung trong ging dy cao hc qun tr kinh doanh ti Vit Nam : Phát trin các tình hung
Tác giả: Kee Young Kim (hiệu đính học thuật), , , [Và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 501tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.007
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
English communication for your career air travel and tourism /
Tác giả: Kim Young-mi, Son Ki-pyo, ,
Mô tả vật lý: 125tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 428.0243384791
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Voices from the Oregon Trail /
Tác giả: by Kay Winters , illustrated by Larry Day, ,
Mô tả vật lý: 1 volume (unpaged) : , color illustrations, color map ; , 29 c
Ký hiệu phân loại: 428.6
ISBN: 9780803737754 (hardcover)
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Understanding manga and anime /
Tác giả: Robin E, Brenner, ,
Mô tả vật lý: xix, 333 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 025.2
ISBN: 1591583322 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Mt s gii pháp nhm hoàn thin công tác chăm sóc khách hàng ti công ty TNHH TAE YOUNG VINA. /
Tác giả: Phan Thị Thúy Hằng, Phạm Thị Kim Dung (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Drowned /
Tác giả: Nichola Reilly, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0373211228
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn