Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
The history of science and religion in the Western tradition :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxi, 586 p. ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 291.1
ISBN: 0815316569
Bộ sưu tập: Sách đin t
Brill's New Pauly :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: v. : , ill., maps ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 930.03
ISBN: 9004122583
Bộ sưu tập: Sách đin t
World War II :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 5 v. : , ill., maps ;c , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 940.53
ISBN: 1851098577
Bộ sưu tập: Sách đin t
Foye's principles of medicinal chemistry /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiv, 1377 p., 8 p. of plates ; , ill. (some col.) , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.0756
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Brenner & Rector's the kidney /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: p. ;
Ký hiệu phân loại: 616.6
ISBN: 9781455748365 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Braddom's physical medicine & rehabilitation /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxiii, 1204 pages : , illustrations (some color) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 615.8
ISBN: 9780323280464 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Brill's New Pauly :encyclopaedia of the ancient world :Classical tradition /
Tác giả: Landfester Manfred,
Mô tả vật lý: v. <1-2, 4, 5, index > : , ill., maps ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 930
ISBN: 9004122591 (v. 1 : hc : acidfree paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
The Oxford handbook of the history of international law /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xl, 1228 pages ; , 26 c
Ký hiệu phân loại: 341.09
ISBN: 0199599750 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Brachytherapy :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxii, 540 pages : , illustrations (some color) ; , 29 c
Ký hiệu phân loại: WN 250.5.B7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Hankey's clinical neurology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 975 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 616.8
ISBN: 1840761938 (hardback : acidfree paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn