Trang 1 trong 182 kết quả
Sắp xếp theo
Phương pháp qun lý tài chính và nhân s /
Tác giả: Phạm Minh,
Mô tả vật lý: 351 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cu hiu qu x lý nưc r rác bng mô hình USBF. /
Tác giả: Nguyễn Chính Thống,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s văn bn pháp lut v qun lý hành chính, ci cách th tc hành chính trong cơ quan nhà nưc
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 604tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 342.066
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nguyên lý tài chính-toán ca th trưng chng khoán /
Tác giả: Vương Quân Hoàng,
Mô tả vật lý: 304 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 332.632
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Vn đ bo v môi trưng trong quá trình thc hin các chương trình phát trin kinh tế - xã hi
Tác giả: Hoàng Hữu Bình,
Mô tả vật lý: 199 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 344.046
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lý thuyết và thc hành kế toán tài chính :
Tác giả: Nguyễn Phú Giang,
Mô tả vật lý: 631tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tài chính dành cho ngưi qun lý /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.152
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tìm hiu môn hc chính tr hc (dưi dng hi & đáp) /
Tác giả: Dương Xuân Ngọc,
Mô tả vật lý: 242 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 320
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Qun lý tài chính ngân hàng thương mi /
Tác giả: Châu Văn Thưởng,
Mô tả vật lý: 172tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 332.12068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán doanh nghip cn biết - chính sách thuế :
Tác giả: Hữu Đại,
Mô tả vật lý: 407tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 346.063
ISBN: 9786047915361
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn