Trang 1 trong 219 kết quả
Sắp xếp theo
Mưi bưc tiến ti h thng giám sát và đánh giá da trên kết qu /
Tác giả: Jody Zall Kusek, Ray C, Rist, Vũ Cương dịch, ,
Mô tả vật lý: 302 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 352.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Lut kim toán nhà nưc và nhng quy đnh mi v qun lý, giám sát, thanh tra, kim tra cơ chế t
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 728 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 346.063
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Văn bn pháp quy mi v đu tư xây dng - nhà đt đt đai xây dng kiến trúc quy hoch phát
Tác giả: Bộ xây dựng, ,
Mô tả vật lý: 195 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 343.078624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Văn bn pháp quy mi v đu tư xây dng -nhà đt đt đai xây dng kiến trúc quy hoch phát trin
Tác giả: Bộ xây dựng, ,
Mô tả vật lý: 231 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 343.078624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Các quy đnh mi v qun lý tài chính kế toán trưng hc hưng dn lp d toán, thanh quyết toán
Tác giả: Thanh Thảo, Tuấn Anh(Hệ thống hoá), ,
Mô tả vật lý: 528tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 344.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế và cài đt phn mm h tr qun lý "Kế toán hành chính s nghip" ti phòng tài chính -
Tác giả: Đinh Như Cường, ,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
K năng nghip v thu hi công n quy đnh v dch v kinh doanh đòi n, thm đnh giá khi đim ca
Tác giả: Nguyễn Hữu Đại (tuyển chọn và hệ thống),
Mô tả vật lý: 399tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 658.1526
ISBN: 9786045982129
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Giám đc, kế toán trưng doanh nghip 2010 & nhng quy đnh mi nht v tài chính, kế toán, thuế và
Tác giả: Bộ Tài Chính , Thanh Thảo (sưu tầm và hệ thống hóa),
Mô tả vật lý: 554tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 346.063
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Lut qun lý tài sn nhà nưc - chế đ mua sm, kim soát chi tiêu tài chính 2008 và h thng mc
Tác giả: Quốc Huy, ,
Mô tả vật lý: 586 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 343.02
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Phân tích thiết kế cài đt Web Site phc v Chính ph đin t ti phưng 2 - Thành ph Cà Mau /
Tác giả: Lê Tuấn Hải, ,
Mô tả vật lý: 76 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn