Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Learning radiology
Tác giả: Herring William,
Mô tả vật lý: 1 online resource : , illustrations.
Ký hiệu phân loại: 616.07572
ISBN: 0323388515
Bộ sưu tập: Sách đin t
Irrational persistence :
Tác giả: Zilko Dave,
Mô tả vật lý: xviii, 170 pages ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 338.766458
ISBN: 9781119240082
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Grossman & Baim's cardiac catheterization, angiography, and intervention
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxv, 1141 pages : , illustrations (some color) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Basic clinical neuroscience /
Tác giả: Young Paul A, ,
Mô tả vật lý: x, 443 pages : , color illustrations ; , 26 c
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 1451173296
Bộ sưu tập: Sách đin t
Nelson essentials of pediatrics /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxii, 754 pages : , illustrations (some color) ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 618.92
ISBN: 1455759805 (paperback : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Campbell's core orthopaedic procedures /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvii, 455 pages : , color illustrations ; , 29 c
Ký hiệu phân loại: 617.5
ISBN: 0323357636
Bộ sưu tập: Sách đin t
Medical physiology :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiii, 1337 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 612
ISBN: 9780808924494 (International edition)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Braddom's physical medicine & rehabilitation /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxiii, 1204 pages : , illustrations (some color) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 615.8
ISBN: 9780323280464 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Rubin's pathology :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiii, 1602 pages : , color illustrations ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 616.07
ISBN: 9781451183900 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Twitter for dummies /
Tác giả: Fitton Laura,
Mô tả vật lý: xiv, 294 pages : , illustrations ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 302.30285
ISBN: 1118954831
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn