Trang 1 trong 719 kết quả
Sắp xếp theo
Soft matter physics :
Tác giả: Kléman Maurice,
Mô tả vật lý: xxv, 637 p. : , ill. ; , 25 c
Ký hiệu phân loại: 530.413
ISBN: 0387952675 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Human blood groups /
Tác giả: Daniels Geoff,
Mô tả vật lý: X, 560 s. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 612.1
ISBN: 0632056460
Bộ sưu tập: Sách đin t
Quantum chromodynamics
Tác giả: Greiner Walter,
Mô tả vật lý: xvi, 553 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 539.7548
ISBN: 3540485341
Bộ sưu tập: Sách đin t
Hardware hacking :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxvii, 537 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 1932266836
Bộ sưu tập: Sách đin t
XPath :
Tác giả: Holzner Steven, ,
Mô tả vật lý: xi, 366 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0672324113 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
The encyclopedia of Stanley Kubrick /
Tác giả: Phillips Gene D, ,
Mô tả vật lý: xxvi, 422 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 791.430233092
ISBN: 0816043884 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Snort intrusion detection and prevention toolkit
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxiv, 730 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 1597490997
Bộ sưu tập: Sách đin t
Algorithm design for networked information technology systems /
Tác giả: Ghosh Sumit,
Mô tả vật lý: xxxviii, 403 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0387955445
Bộ sưu tập: Sách đin t
Ruby for Rails :
Tác giả: Black David A, ,
Mô tả vật lý: xxxiii, 493 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1932394699 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
GFI network security and PCI compliance power tools
Tác giả: Posey Brien, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn