Trang 1 trong 62 kết quả
Sắp xếp theo
Landmarks for peripheral nerve blocks : upper and lower extremities /
Tác giả: Didier A, Sciard, Maria E, Matuszczak , [contributing author, Nicholas Lam , illustrator, Alexandre Matuszczak], ,
Mô tả vật lý: xi, 95 p. : , col. ill. ; , 12 x 15 cm.
Ký hiệu phân loại: 617.4
ISBN: 0781787521
Bộ sưu tập: Sách đin t
Basic and clinical anatomy of the spine, spinal cord, and ANS /
Tác giả: Gregory D, Cramer, Susan A, Darby , illustrator, Sally A, Cummings , photographer, Ron Mensching, ,
Mô tả vật lý: xviii, 441 p. : , ill. (some col.) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 611
ISBN: 0801664675
Bộ sưu tập: Sách đin t
Manual of botulinum toxin therapy /
Tác giả: edited by Daniel Truong, Dirk Dressler, Mark Hallett , medical illustrator, Mayank Pathak, ,
Mô tả vật lý: xvi, 218 p. : , ill., plans ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 615
ISBN: 0521694426 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Atlas of microvascular surgery : anatomy and operative techniques /
Tác giả: Berish Strauch, Han-Liang Yu , Liugo Liang, medical illustrator, ,
Mô tả vật lý: xviii, 4, 686 p. : , ill. (some col.) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 617.4
ISBN: 1588904660 (TMP : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Cardiac surgery : safeguards and pitfalls in operative technique /
Tác giả: Siavosh Khonsari, Colleen Flint Sintek , in collaboration with Abbas Ardehali , with contribution from Ramin E, Beygui, Kwok L, Yun , illustrator, Timothy C, Hengst, ,
Mô tả vật lý: xii, 383 p. : , ill. ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 617.4
ISBN: 0781769507
Bộ sưu tập: Sách đin t
Adobe Illustrator vi các k thut thiết kế nâng cao /
Tác giả: Nguyễn Việt Dũng, ,
Mô tả vật lý: 568 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Principles of nasal reconstruction /
Tác giả: Shan R, Baker, Sam Naficy, with contributions by Brian Jewet , Shayne Davidson, Jaye Schlessinger, medical illustrator[s], ,
Mô tả vật lý: xii, 301 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 617.523059
ISBN: 0323011470
Bộ sưu tập: Sách đin t
Sams teach yourself Adobe creative suite 2 all in one /
Tác giả: Mordy Golding, ,
Mô tả vật lý: ix, 728 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN: 067232752X (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Adobe Illustrator CS4 digital classroom /
Tác giả: Aquent Creative Team, ,
Mô tả vật lý: xvi, 300 p. : , col. ill. ; , 24 cm. + , 1 DVD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 9780470436356
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn