Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Encyclopedia of materials characterization :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xix, 751 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 620
ISBN: 0750691689
Bộ sưu tập: Sách đin t
Encyclopedia of human development /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 3 v. : , ill. ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 155.03
ISBN: 1412904757
Bộ sưu tập: Sách đin t
Resizing the organization :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxv, 402 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.16
ISBN: 0787958913 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
MCSA/MCSE exam 70-290
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.4469076
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Brill's New Pauly :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: v. : , ill., maps ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 930.03
ISBN: 9004122583
Bộ sưu tập: Sách đin t
The synonym finder /
Tác giả: Rodale J, I, ,
Mô tả vật lý: 1361 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 423
ISBN: 0878572368
Bộ sưu tập: Sách đin t
Managing protected areas in Central and Eastern Europe under climate change /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxv, 308 pages : , illustrations (some color) ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 9400779593 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Tài liu truy cp m
Brill's New Pauly :encyclopaedia of the ancient world :Classical tradition /
Tác giả: Landfester Manfred,
Mô tả vật lý: v. <1-2, 4, 5, index > : , ill., maps ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 930
ISBN: 9004122591 (v. 1 : hc : acidfree paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Human resources in healthcare :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxiii, 594 pages : , illustrations ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 362.1068
ISBN: 156793708X (hbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn