Trang 1 trong 208 kết quả
Sắp xếp theo
XML Topic Maps :
Tác giả: Park Jack Editor,
Mô tả vật lý: 640 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0201749602
Bộ sưu tập: Sách đin t
ODP.NET developer's guide
Tác giả: Pulakhandam Jagadish Chatarji, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
How to cheat at Microsoft Vista administration
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 9781597491747
Bộ sưu tập: Sách đin t
Aggressive network self-defense
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1931836205
Bộ sưu tập: Sách đin t
Snort :
Tác giả: Beale Jay,
Mô tả vật lý: xxxiv, 730 p. : , ill. ; , 23 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 1597490997
Bộ sưu tập: Sách đin t
Network administration with FreeBSD 7
Tác giả: Farrokhi Babak, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Netcat power tools
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiv, 260 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1597492574
Bộ sưu tập: Sách đin t
DWR Java AJAX applications
Tác giả: Salkosuo Sami, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Hack proofing ColdFusion
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxiv, 515 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1928994776
Bộ sưu tập: Sách đin t
The real MCTS/MCITP prep kit
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.4476
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn