Trang 1 trong 209 kết quả
Sắp xếp theo
GFI network security and PCI compliance power tools
Tác giả: Posey Brien, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Sách đin t
Zune for dummies
Tác giả: Johnson Brian, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.5
ISBN: 9780470120453
Bộ sưu tập: Sách đin t
Hardware hacking :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxvii, 537 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 1932266836
Bộ sưu tập: Sách đin t
Mastering AutoCAD 2008 and AutoCAD LT 2008
Tác giả: Omura George, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Sách đin t
Hack the stack
Tác giả: Gregg Michael,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Sách đin t
Network security evaluation using the NSA IEM
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1597490350
Bộ sưu tập: Sách đin t
Snort intrusion detection and prevention toolkit
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxiv, 730 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 1597490997
Bộ sưu tập: Sách đin t
Firewall policies and VPN configurations
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Sách đin t
Excel 2010 bible
Tác giả: Walkenbach John, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.54
Bộ sưu tập: Sách đin t
Service oriented Java business integration
Tác giả: Christudas Binildas A, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách đin t

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH