Trang 1 trong 303 kết quả
Sắp xếp theo
The Perl CD bookshelf
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1 CD-ROM ; , 4 3/4 in. + , 1 text (xx, 737 p. : ill. ; 23 cm.)
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 0596006225
Bộ sưu tập: Sách đin t
Marketing Management :
Tác giả: Kotler Philip,
Mô tả vật lý: 456p.
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 0536630992
Bộ sưu tập: Sách đin t
Text processing in Python /
Tác giả: Mertz David, ,
Mô tả vật lý: xix, 520 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0321112547 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Practical text mining with Perl
Tác giả: Bilisoly Roger,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Image, music, text /
Tác giả: Barthes Roland,
Mô tả vật lý: 220 s., pl. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 809
ISBN: 0006861350
Bộ sưu tập: Sách đin t
Paradise lost /
Tác giả: Milton John,
Mô tả vật lý: xxxvi, 351 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 821
ISBN: 140512928X
Bộ sưu tập: Sách đin t
Science rocks! /
Tác giả: Graham Ian,
Mô tả vật lý: 144 p. : , col. ill. ; , 31 cm.
Ký hiệu phân loại: 502.8
ISBN: 0756671981
Bộ sưu tập: Sách đin t
Oracle XSQL :
Tác giả: Thomas Michael D, ,
Mô tả vật lý: xix, 572 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.75
ISBN: 0471271209
Bộ sưu tập: Sách đin t
Fax, modem, and text for IP telephony /
Tác giả: Hanes David, ,
Mô tả vật lý: xxvii, 574 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.695
ISBN: 1587052695
Bộ sưu tập: Sách đin t
The Buffs ;
Tác giả: Blaxland Gregory, ,
Mô tả vật lý: 40, [8] p. , illus. (some col.), ports. , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 356
ISBN: 0850450640
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn