Trang 1 trong 36 kết quả
Sắp xếp theo
Phương pháp nghiên cứu khoa học.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học /
Tác giả: Vũ Cao Đàm,
Mô tả vật lý: 208tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Statistics for environmental engineers /
Tác giả: Mac Paul,
Mô tả vật lý: 489 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 001.422
ISBN: 1566705924
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thống kê học trong nghiên cứu khoa học /
Tác giả: NguyễnNgọc Kiểng,
Mô tả vật lý: 244 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 001.422
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học /
Tác giả: Nguyễn Văn Lê,
Mô tả vật lý: 199 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
A gentle guide to research methods /
Tác giả: Rugg Gordon, ,
Mô tả vật lý: xii, 238 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 001.42
ISBN: 0335219276
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học /
Tác giả: Vũ Cao Đàm,
Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Qualitative researching with text, image and sound :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: x, 374 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 001.42
ISBN: 0761964800
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh thực trạng và giải pháp /
Tác giả: Nguyễn Đình Thọ,
Mô tả vật lý: 138tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nhập môn tư duy sáng tạo và phương pháp nghiên cứu khoa học /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 246tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn