Trang 1 trong 385 kết quả
Sắp xếp theo
PC Upgrade and Repair Bible :
Tác giả: Press Barry,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.160288
ISBN: 0764557319
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Building an on demand computing environment with IBM :
Tác giả: Hoskins Jim,
Mô tả vật lý: 136 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 193164411X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
MacBook for dummies, 2nd edition
Tác giả: Chambers Mark L, ,
Mô tả vật lý: xviii, 366 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 047004859X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Android developer's cookbook :
Tác giả: Steele James,
Mô tả vật lý: xv, 339 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.1675
ISBN: 0321741234 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
BlackBerry all-in-one for dummies /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxvi, 642 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 0470531207
Bộ sưu tập: Sách điện tử
iPhone location aware apps by example beginner's guide :
Tác giả: Chawdhary Zeeshan, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (v, 368 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 004.167
ISBN: 9781849692243
Bộ sưu tập: Sách điện tử
iMac for dummies, 6th edition
Tác giả: Chambers Mark L, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hardware hacking :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxvii, 537 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 1932266836
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Programming iOS 7 /
Tác giả: Neuburg Matt,
Mô tả vật lý: xxiv, 902 pages : , illustrations ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 004.167
ISBN: 9781449372347
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Analog interfacing to embedded microprocessor systems :
Tác giả: Ball Stuart R, ,
Mô tả vật lý: xi, 322 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 0750673397
Bộ sưu tập: Sách điện tử

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH