Trang 1 trong 134 kết quả
Sắp xếp theo
Building an on demand computing environment with IBM :
Tác giả: Hoskins Jim,
Mô tả vật lý: 136 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 193164411X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Vi điều khiển /
Tác giả: Phạm Quốc Phương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Pro Android
Tác giả: Hashimi Sayed Y, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 9781430215974 (electronic)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
iMac for dummies, 6th edition
Tác giả: Chambers Mark L, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Absolute beginner's guide to upgrading and fixing your PC /
Tác giả: Miller Michael,
Mô tả vật lý: xix, 385 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 0789730456
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Macs all-in-one for dummies /
Tác giả: Hutsko Joe,
Mô tả vật lý: xxvi, 858 p. :, ill. ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 9781118129616 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
iPhone for dummies /
Tác giả: Baig Edward C, ,
Mô tả vật lý: xviii, 284 p. :, col. ill. ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 9780470536988 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
MacBook for dummies, 2nd edition
Tác giả: Chambers Mark L, ,
Mô tả vật lý: xviii, 366 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 047004859X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Unlicensed mobile access technology :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiii, 405 p. : , ill. ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 1420055372
Bộ sưu tập: Sách điện tử
BlackBerry all-in-one for dummies /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxvi, 642 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 0470531207
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn