Trang 1 trong 65 kết quả
Sắp xếp theo
Kiến trúc máy tính /
Tác giả: Võ Văn Chín,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.22
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Dynamic Reconfiguration :
Tác giả: Vaidyanathan Ramachandran,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.22
ISBN: 0306484285
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Service oriented architecture for dummies /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xx, 359 s. / , ill.
Ký hiệu phân loại: 004.22
ISBN: 0470054352
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Giáo trình cấu trúc máy tính /
Tác giả: Hoàng Đức Hải,
Mô tả vật lý: 554 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 004.22
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hướng dẫn chẩn đoán, khắc phục và xử lý sự cố thông thường của máy vi tính /
Tác giả: Công Sơn,
Mô tả vật lý: 555 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004.22
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cấu trúc máy vi tính và vi xử lý :
Tác giả: Lê Hải Sâm,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004.22
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kiến trúc máy tính /
Tác giả: Cao Trần Bảo Thương,
Mô tả vật lý: 144tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 004.22
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Computer architecture and system design /
Tác giả: Vaideeswaran J,
Mô tả vật lý: p. ;
Ký hiệu phân loại: 004.22
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thực hành kiến trúc máy tính /
Tác giả: Hàn Minh Châu,
Mô tả vật lý: 60tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 004.22
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Information architecture :
Tác giả: Wodtke Christina, ,
Mô tả vật lý: x, 290 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.22
ISBN: 0321600800
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn