Trang 1 trong 1148 kết quả
Sắp xếp theo
Encyclopedia of networking /
Tác giả: Feibel Werner,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0782118291
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 3 (học kỳ 3) :
Tác giả: Khương Anh,
Mô tả vật lý: 300 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cơ sở kỹ thuật mạng Internet /
Tác giả: Phạm Minh Việt,
Mô tả vật lý: 188 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 004.678
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Secrets of Podcasting :
Tác giả: Farkas Bart G, ,
Mô tả vật lý: 224 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 004.678
ISBN: 0321369297
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Home networking :
Tác giả: Underdahl Brian,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.68
ISBN: 1587201275
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Kỹ thuật nối mạng trên Windows.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 686 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 004.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Planning and maintaining a Microsoft Windows server 2003 network infrastructure /
Tác giả: Zacker Craig,
Mô tả vật lý: 1 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0735618933
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quản lý mạng LANs và WANs /
Tác giả: Hồng Phúc,
Mô tả vật lý: 454 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cisco CallManager best practices /
Tác giả: Collora Salvatore,
Mô tả vật lý: 575 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 1587051397
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sniffer Pro Network Optimization and Troubleshooting Handbook /
Tác giả: Shimonski Robert J, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 1931836574
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn