Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Service oriented architecture with Java [electronic resource] : using SOA and web services to build
Tác giả: [by] Binildas CA, Malhar Barai [and] Vincenzo Caselli , reviewer, Shyam Sankar S, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The definitive guide to SOA [electronic resource] : Oracle Service Bus, second edition /
Tác giả: Jeff Davies , , , [et al, ] , technical reviewer, Jay Kasi, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Professional Windows Phone 7 Application Development [electronic resource] : Building Applications
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 624 p. , ill , 23.620 x 018.78cm.
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0470891661 (Trade Paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn