Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiểu mạng máy tính /
Tác giả: Trần Việt,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Mạng máy tính /
Tác giả: Lư Huệ Thu,
Mô tả vật lý: 160tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
CCDA exam certification guide /
Tác giả: Bruno A, Anthony, ,
Mô tả vật lý: xxv, 674 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 computer optical disc (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0735700745
Bộ sưu tập: Sách điện tử
CCNA practical studies /
Tác giả: Heap Gary,
Mô tả vật lý: xxv, 514 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 1587200465
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Enterprise network testing
Tác giả: Sholomon Andy, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Network analysis, architecture, and design /
Tác giả: McCabe James D, ,
Mô tả vật lý: xx, 473 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 9780123704801
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Network simulation experiments manual /
Tác giả: Aboelela Emad, ,
Mô tả vật lý: 196 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 9780123739742
Bộ sưu tập: Sách điện tử
BCMSN /
Tác giả: Deal Richard A, ,
Mô tả vật lý: xxxii, 492 p. : , ill. ; , 23 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.).
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0789729911
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Enterprise network testing
Tác giả: Sholomon Andy, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 1587141272
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Network+ guide to networks /
Tác giả: Dean Tamara, ,
Mô tả vật lý: xxiv, 887 p. : , ill. : , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3.4 n.)
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 1423902459
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn