Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
CCDA exam certification guide /
Tác giả: A, Anthony Bruno, Jacqueline Kim, ,
Mô tả vật lý: xxv, 674 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 computer optical disc (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0735700745
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Enterprise network testing [electronic resource] : the role and applications of testing in
Tác giả: Andy Sholomon, Tom Kunath , technical reviewers, Tyler Pomerhn, Don Sautter, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Enterprise network testing [electronic resource] : the role and applications of testing in
Tác giả: Andy Sholomon, Tom Kunath,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 1587141272
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Network simulation experiments manual /
Tác giả: Emad Aboelela, ,
Mô tả vật lý: 196 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 9780123739742
Bộ sưu tập: Sách điện tử
CCNA practical studies /
Tác giả: Gary Heap and Lynn Maynes, ,
Mô tả vật lý: xxv, 514 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 1587200465
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tìm hiểu mạng máy tính /
Tác giả: Trần Việt,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
BCMSN /
Tác giả: Richard A, Deal , [edited by Ed Tittel], ,
Mô tả vật lý: xxxii, 492 p. : , ill. ; , 23 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.).
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0789729911
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Network+ guide to networks /
Tác giả: Tamara Dean, ,
Mô tả vật lý: xxiv, 887 p. : , ill. : , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3.4 n.)
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 1423902459
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Network analysis, architecture, and design /
Tác giả: James D, McCabe, ,
Mô tả vật lý: xx, 473 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 9780123704801
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mạng máy tính /
Tác giả: Lư Huệ Thu, ,
Mô tả vật lý: 160tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn