Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 2 (học kỳ 2) :
Tác giả: Khương Anh,
Mô tả vật lý: 268 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 1 (học kỳ 1) :
Tác giả: Hoàng Đức Hải,
Mô tả vật lý: 448 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 3 (học kỳ 3) :
Tác giả: Khương Anh,
Mô tả vật lý: 300 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn