Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu về mạng nơron nhân tạo và ứng dụng mạng nơron để dự báo phụ tải ngắn hạn /
Tác giả: Nguyễn Hùng,
Mô tả vật lý: 32 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH