Trang 1 trong 8876 kết quả
Sắp xếp theo
Sams teach yourself SQL in 24 hours /
Tác giả: Plew Ronald R, ,
Mô tả vật lý: 440 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0672318997
Bộ sưu tập: Sách điện tử
MCSD. Analyzing requirements and defining solution architectures study guide /
Tác giả: Ezzel Ben,
Mô tả vật lý: 685 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 0782124313
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Web services security /
Tác giả: ONeill Mark,
Mô tả vật lý: 312 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0072224711
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Eclipse Rich Client Platform :
Tác giả: Jeff Mcaffer,
Mô tả vật lý: 480 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0321334612
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Learn HTML 4 in a weekend /
Tác giả: Callihan Steve,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 1592000592
Bộ sưu tập: Sách điện tử
NET framework standard library annotated reference :
Tác giả: Brad Abrams,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN: 0321154894
Bộ sưu tập: Sách điện tử
DB2 for Solaris :
Tác giả: Tom Bauch,
Mô tả vật lý: 536 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0130463809
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Oracle DBA automation quick reference /
Tác giả: Charlie Russel,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.756
ISBN: 013140301X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Developing enterprise Web services :
Tác giả: Chatterjee Sandeep,
Mô tả vật lý: 567 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0131401602
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ASP.NET :
Tác giả: Mitchell Scott,
Mô tả vật lý: 878 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 0672321432
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn