Trang 1 trong 9186 kết quả
Sắp xếp theo
Foxpro Kỹ Thuật Lập Trình - Tuyển tập các hệ chương trình ứng dụng /
Tác giả: Hoàng Hồng,
Mô tả vật lý: 1332 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phần mềm phát âm tiếng Việt /
Tác giả: Trương Thị Minh Châu,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 005.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quản trị cơ sở dữ liệu /
Tác giả: Anthony J, Fabbri,
Mô tả vật lý: 554 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.74068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Gỡ rối cho người lập trình Visual Basic /
Tác giả: VN -Guide,
Mô tả vật lý: 566 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 005.268
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Programming Microsoft Visual C++ /
Tác giả: Kruglinski David,
Mô tả vật lý: 1153 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1572318570
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Microsoft Access 2000 lập trình và ứng dụng /
Tác giả: Nguyễn Tiến,
Mô tả vật lý: 1079 tr. ; , 15 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản lý CONTAINER /
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 153 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 005.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý tài sản bị mất cắp và thông báo tìm thấy trên Website /
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Loan,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Cẩm nang thiết kế Website /
Tác giả: Nhóm tác giả Elicom,
Mô tả vật lý: 299 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
C++ kỹ thuật và ứng dụng /
Tác giả: Scott Robert Ladd,
Mô tả vật lý: 583 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn