Trang 1 trong 95 kết quả
Sắp xếp theo
Quản trị cơ sở dữ liệu /
Tác giả: Anthony J, Fabbri,
Mô tả vật lý: 554 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.74068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
DB2 developer's guide /
Tác giả: Mullins Craig S,
Mô tả vật lý: 1487 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0672326132
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Oracle9iAS Portal bible /
Tác giả: Greenwald Rick,
Mô tả vật lý: 955 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0764547496
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Java database best practices /
Tác giả: Reese George,
Mô tả vật lý: 267 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0596005229
Bộ sưu tập: Sách điện tử
DB2 Universal Database v8.1 for Linux, UNIX, and Windows database administration certification guide
Tác giả: Baklarz George,
Mô tả vật lý: 883 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.75
ISBN: 0130463612
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Absolute beginner's guide to Microsoft Office Access 2003 /
Tác giả: Gunderloy Mike,
Mô tả vật lý: 345 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0789729407
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Stored procedures, triggers and user defined functions on DB2 universal database for iSeries /
Tác giả: Bedoya Hernando,
Mô tả vật lý: 532 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0738498092
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Modern Database Management /
Tác giả: Hoffer Jeffrey A,
Mô tả vật lý: 700 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0131453203
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu /
Tác giả: Nguyễn Kim Anh,
Mô tả vật lý: 295 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.75
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
DB2 for Solaris :
Tác giả: Tom Bauch,
Mô tả vật lý: 536 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0130463809
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn