Trang 1 trong 25 kết quả
Sắp xếp theo
Programming with objects :
Tác giả: Kak Avinash C, ,
Mô tả vật lý: 1115 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0471268526
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Programming Microsoft Visual C++ /
Tác giả: Kruglinski David,
Mô tả vật lý: 1153 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1572318570
Bộ sưu tập: Sách điện tử
C++ primer plus /
Tác giả: Prata Stephen,
Mô tả vật lý: 1098 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0672322234
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Programming with managed extensions for Microsoft Visual C++ .NET /
Tác giả: Grimes Richard,
Mô tả vật lý: 540 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 0735617244
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Inside the C p++ s object model /
Tác giả: Lippman Stanley B, ,
Mô tả vật lý: 280 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0201834545
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thinking in C++ :
Tác giả: Bruce Eckel,
Mô tả vật lý: 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0139798099
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Microsoft Visual C++ .NET 2003 :
Tác giả: Kate Gregory,
Mô tả vật lý: 318 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0672326000
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu /
Tác giả: Nguyễn Việt Hương,
Mô tả vật lý: 259 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Essential C++ /
Tác giả: Lippman Stanley B, ,
Mô tả vật lý: 416 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0201485184
Bộ sưu tập: Sách điện tử
C++ Lập trình hướng đối tượng /
Tác giả: Phạm Văn Ất,
Mô tả vật lý: 564 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn