Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
What's New in Visual FoxPro 8.0 /
Tác giả: Granor Tamar E, ,
Mô tả vật lý: 280 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 1930919409
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Microsoft Visual FoxPro 6.0 :
Tác giả: Nguyễn Tiến,
Mô tả vật lý: 775 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Microsoft Visual Foxpro 3 For windows :
Tác giả: Dương Quang Thiện,
Mô tả vật lý: 486 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Microsoft Visual Foxpro 3 for Windows :
Tác giả: Dương Quang Thiện,
Mô tả vật lý: 486 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Microsoft Visual Foxpro 3 For Windows :
Tác giả: Dương Quang Thiện,
Mô tả vật lý: 486 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sử dụng và khai thác Visual FoxPro 6.0 /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh,
Mô tả vật lý: 1110 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Foxpro Kỹ Thuật Lập Trình - Tuyển tập các hệ chương trình ứng dụng /
Tác giả: Hoàng Hồng,
Mô tả vật lý: 1332 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn