Trang 1 trong 2642 kết quả
Sắp xếp theo
C++ kỹ thuật và ứng dụng /
Tác giả: Scott Robert Ladd,
Mô tả vật lý: 583 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Checking C programs with lint /
Tác giả: Darwin Ian F,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 0937175307
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Content and Complexity :
Tác giả: Albers Michael J, ,
Mô tả vật lý: 380 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.15
ISBN: 0805841407
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Visual Basic .Net programming language /
Tác giả: Vick Paul,
Mô tả vật lý: 407 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0321169514
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Service-Oriented Architecture Compass :
Tác giả: Norbert Bieberstein,
Mô tả vật lý: 512 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0131870025
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Java database best practices /
Tác giả: Reese George,
Mô tả vật lý: 267 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0596005229
Bộ sưu tập: Sách điện tử
C# Web development with ASP.NET /
Tác giả: Mojica Jose,
Mô tả vật lý: 435 tr.212323 ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0201882604
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nhập môn UML :
Tác giả: Huỳnh Văn Đức,
Mô tả vật lý: 188 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Agile project management with Scrum /
Tác giả: Ken Schwaber,
Mô tả vật lý: 163 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 073561993X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Programming Microsoft Visual C++ /
Tác giả: Kruglinski David,
Mô tả vật lý: 1153 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1572318570
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn