Trang 1 trong 144 kết quả
Sắp xếp theo
Nhập môn UML :
Tác giả: Huỳnh Văn Đức,
Mô tả vật lý: 188 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
The object constraint language /
Tác giả: B Warme Jos,
Mô tả vật lý: 0 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0321179366
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Beginning Ruby :
Tác giả: Cooper Peter,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 1590597664
Bộ sưu tập: Sách điện tử
C# 2005 :
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 424 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Programming ADO / David Sceppa /
Tác giả: Sceppa David,
Mô tả vật lý: 363 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0735607648
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Rails recipes /
Tác giả: Fowler Chad, ,
Mô tả vật lý: xiii, 332 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0977616606
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Websphere and lotus :
Tác giả: Lamb John,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0131443305
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Programming in Objective-C 2.0 /
Tác giả: Kochan Stephen G, ,
Mô tả vật lý: xv, 600 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0321566157 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Learning Objective-C 2.0
Tác giả: Clair Robert,
Mô tả vật lý: xxx, 372 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0321712110
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Practical reporting with Ruby and Rails /
Tác giả: Berube David,
Mô tả vật lý: xvii, 293 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 1590599330 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn