Trang 1 trong 213 kết quả
Sắp xếp theo
JavaFX for dummies /
Tác giả: by Doug Lowe, ,
Mô tả vật lý: viii, 420 pages : , illustrations ; , 24 c
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 1118385349 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
PHP & MySQL web development all-in-one desk reference for dummies /
Tác giả: by Janet Valade, with Tricia Ballad and Bill Ballad, ,
Mô tả vật lý: xxvi, 646 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 0470167777 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mastering XMI : Java programming with XMI, XML, and UML /
Tác giả: Timothy J, Grose, Gary C, Doney, Stephen A, Brodsky, ,
Mô tả vật lý: xli, 434 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 0471384291
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Eclipse plug-ins /
Tác giả: Eric Clayberg, Dan Rubel, ,
Mô tả vật lý: xlv, 878 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 0321553462
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Operating system concepts with Java /
Tác giả: Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, ,
Mô tả vật lý: xxiii, 952 p. :, ill. ;, 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.13/3
ISBN: 0471489050 :
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Learn Java for Android development [electronic resource] /
Tác giả: Jeff Friesen, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xxx, 1167 pages
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 1430264551
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thực hành ngôn ngữ lập trình /
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Trúc Viên,
Mô tả vật lý: 110tr. ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Beginning Visual C# 2010 [electronic resource] /
Tác giả: Karli Watson , , , [et al, ] , technical editor, Doug Holland, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 0470502266
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Beginning Java 8 APIs, extensions, and libraries : swing, JavaFX, JavaScript, JDBC, and network
Tác giả: Kishori Sharan , foreword by Jeff Friesen, ,
Mô tả vật lý: xxxi, 772 pages : , illustrations ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 1430266619
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Ivor Horton's beginning Java, Java 7 edition [electronic resource] /
Tác giả: Ivor Horton , technical editors, Marc Gregoire, Al Scherer, ,
Mô tả vật lý: xxxiii, 1117p.
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 9780470404140
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn