Trang 1 trong 1480 kết quả
Sắp xếp theo
Programming Microsoft Visual C++ /
Tác giả: Kruglinski David,
Mô tả vật lý: 1153 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1572318570
Bộ sưu tập: Sách điện tử
C++ kỹ thuật và ứng dụng /
Tác giả: Scott Robert Ladd,
Mô tả vật lý: 583 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The Visual Basic .Net programming language /
Tác giả: Vick Paul,
Mô tả vật lý: 407 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0321169514
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Numerical Simulations and Case Studies Using Visual C++.Net /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 359p. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 9780471694618
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
C# Web development with ASP.NET /
Tác giả: Mojica Jose,
Mô tả vật lý: 435 tr.212323 ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0201882604
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Java database best practices /
Tác giả: Reese George,
Mô tả vật lý: 267 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0596005229
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Beginning C# 2008 databases
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1430204508
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Service oriented Java business integration
Tác giả: Christudas Binildas A, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Spring recipes :
Tác giả: Mak Gary, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0122205316
Bộ sưu tập: Sách điện tử
C# network programming /
Tác giả: Blum Richard,
Mô tả vật lý: xxii, 647 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0782141765
Bộ sưu tập: Sách điện tử

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH