Trang 1 trong 241 kết quả
Sắp xếp theo
Gỡ rối cho người lập trình Visual Basic /
Tác giả: VN -Guide,
Mô tả vật lý: 566 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 005.268
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Visual Basic .NET database programming /
Tác giả: Stephens Rod,
Mô tả vật lý: 405 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 0789726815
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Head First Android development
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 600 p. , ill
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 9781449393304
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Programming applications for Microsoft Windows, fourth edition
Tác giả: Richter Jeffrey, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 0596004893
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sams teach yourself Android application development in 24 hours /
Tác giả: Darcey Lauren,
Mô tả vật lý: xvi, 458 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 0321673352 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Learn C on the Mac
Tác giả: Mark Dave, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.265
ISBN: 9781430218104
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Practical Android projects
Tác giả: Jordan Lucas, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 9781430232445
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Android in action /
Tác giả: Ableson W, Frank, ,
Mô tả vật lý: xxix, 562 p. :, ill. ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.265
ISBN: 9781935182726 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Building embedded Linux systems /
Tác giả: Yaghmour Karim, ,
Mô tả vật lý: xxii, 391 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 059600222X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Google on the go :
Tác giả: Eddy John, ,
Mô tả vật lý: ix, 203 p. : , ill., maps ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 0789739534
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn