Trang 1 trong 855 kết quả
Sắp xếp theo
Cẩm nang thiết kế Website /
Tác giả: Nhóm tác giả Elicom,
Mô tả vật lý: 299 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Essential ASP.NET 2.0 /
Tác giả: Onion Fritz,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 0321237706
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hibernate :
Tác giả: Iverson Will,
Mô tả vật lý: 351 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 0321268199
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Essential ASP.NET with examples in C# /
Tác giả: Onion Fritz,
Mô tả vật lý: 393 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 0201760401
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Java Open source programming :
Tác giả: Walnes Joe,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 0471463620
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Coldfuision MX professional projects /
Tác giả: Kochar Rohit,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 1592000126
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Teach yourself Perl 5 in 21 days /
Tác giả: Till David,
Mô tả vật lý: 870 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 0672308940
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Programming Active Server Pages /
Tác giả: Hillier Scot,
Mô tả vật lý: 301 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 1572317000
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý tài sản bị mất cắp và thông báo tìm thấy trên Website /
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Loan,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Microsoft .net kick start /
Tác giả: Seth Hitesh,
Mô tả vật lý: 416 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN: 0672325748
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn