Trang 1 trong 384 kết quả
Sắp xếp theo
Suse linux(r) 10 for dummies(r) /
Tác giả: Barkakati Naba,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0471754935
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Linux on hp integrity systems :
Tác giả: Poniatowski Marty,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0131400002
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Solaris(TM) Performance and Tools /
Tác giả: Richard McDougall,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0131568191
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Microsoft System Center 2012 endpoint protection cookbook /
Tác giả: Plue Andrew, ,
Mô tả vật lý: ii, 195 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.43
ISBN: 9781849683906
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Unix power tools /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxviii, 1116 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0596003307
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Linux pocket guide
Tác giả: Barrett Daniel J, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (iv, 222 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Practical hacking techniques and countermeasures
Tác giả: Spivey Mark D, ,
Mô tả vật lý: xii, 737 p.
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Advanced UNIX programming /
Tác giả: Rochkind Marc J, ,
Mô tả vật lý: xiii, 719 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0131411543 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
PC magazine Linux solutions /
Tác giả: Merlino Joseph, ,
Mô tả vật lý: p. cm.
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0471777692
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Linux /
Tác giả: Valade Janet, ,
Mô tả vật lý: xx, 336 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0131853546
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn