Trang 1 trong 350 kết quả
Sắp xếp theo
Absolute beginner's guide to Microsoft Office 2003 /
Tác giả: Boyce Jim,
Mô tả vật lý: 479 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.5
ISBN: 0789729679
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Office 2003 Timesaving Techniques for Dummies (For Dummies) /
Tác giả: Leonhard Woody,
Mô tả vật lý: 480 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.5
ISBN: 0764567616
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Office 2003 Application Development All-in-One Desk Reference for Dummies (For Dummies) /
Tác giả: Mansfield Richard,
Mô tả vật lý: 840 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.5
ISBN: 0764570676
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Escape From Excel Hell /
Tác giả: Abdulezer Loren,
Mô tả vật lý: 0 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.54
ISBN: 0471773182
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The unofficial guide to Microsoft Office Word 2007
Tác giả: Clark David, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.52
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Excel 2010 bible
Tác giả: Walkenbach John, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.54
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
PowerPoint 2010 for dummies /
Tác giả: Lowe Doug,
Mô tả vật lý: xvi, 320 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.58
ISBN: 0470487658
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Word 2010 :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.52
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Excel VBA programming for dummies /
Tác giả: Walkenbach John, ,
Mô tả vật lý: xvi, 390 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.54
ISBN: 1118490371
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Microsoft Office 2010 for Windows /
Tác giả: Schwartz Steven A, ,
Mô tả vật lý: xii, 419 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.5
ISBN: 0321670108
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn