Trang 1 trong 1777 kết quả
Sắp xếp theo
Foxpro Kỹ Thuật Lập Trình - Tuyển tập các hệ chương trình ứng dụng /
Tác giả: Hoàng Hồng,
Mô tả vật lý: 1332 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Microsoft Access 2000 lập trình và ứng dụng /
Tác giả: Nguyễn Tiến,
Mô tả vật lý: 1079 tr. ; , 15 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản trị cơ sở dữ liệu /
Tác giả: Anthony J, Fabbri,
Mô tả vật lý: 554 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.74068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
XML for the World Wide Web /
Tác giả: Castro Elizabeth,
Mô tả vật lý: 270 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0201710986
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Microsoft exchange server 2003 delta guide /
Tác giả: McAmis David,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 0672325853
Bộ sưu tập: Sách điện tử
DB2 developer's guide /
Tác giả: Mullins Craig S,
Mô tả vật lý: 1487 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0672326132
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Oracle Index Management Secrets :
Tác giả: Burleson Donald K, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0974071692
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Certified Macromedia Coldfusion MX 7 :
Tác giả: Forta Ben,
Mô tả vật lý: 484 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.758
ISBN: 0321330110
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thiết lập dữ liệu và thiết kế Web Microsoft Access 2003 Professional /
Tác giả: Đức Hùng,
Mô tả vật lý: 176 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Data mining with computational intelligence /
Tác giả: Wang Lipo,
Mô tả vật lý: 276 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 3540245227
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn