Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
Microsoft SQL Server 7.0 data warehousing training kit /
Tác giả: Microsoft Corporation,
Mô tả vật lý: 714 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0735606706
Bộ sưu tập: Sách điện tử
MCSD. Analyzing requirements and defining solution architectures study guide /
Tác giả: Ezzel Ben,
Mô tả vật lý: 685 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 0782124313
Bộ sưu tập: Sách điện tử
MCSE Windows 2000 network infrastrucure design :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 550 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 0735709823
Bộ sưu tập: Sách điện tử
MCSA/MCSE/MCDBA self-paced training kit . Microsoft SQL Server 2000 system administration.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 963 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0735619611
Bộ sưu tập: Sách điện tử
MCSE, exam 70-294 :
Tác giả: Spealman Jill,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 0735614385
Bộ sưu tập: Sách điện tử
MCSE training kit :
Tác giả: Microsoft Corporation,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 073561248X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Microsoft Exchange server 2003 administrator's companion /
Tác giả: Glenn Walter J, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 0735619794
Bộ sưu tập: Sách điện tử
MCSE :
Tác giả: Glenn Walter J,
Mô tả vật lý: 749 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 078212898X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
OCA/OCP :
Tác giả: Thomas Biju,
Mô tả vật lý: 452 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.75
ISBN: 0782140637
Bộ sưu tập: Sách điện tử
MCSE exam 70-224 training kit :
Tác giả: Unkroth Kay,
Mô tả vật lý: 1105 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 0735610282
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn