Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Introduction to Extensible HTML (Xhtml) :
Tác giả: Routt Bill,
Mô tả vật lý: 48 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 1932813004
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Learn HTML 4 in a weekend /
Tác giả: Callihan Steve,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 1592000592
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Inside Dynamic HTML /
Tác giả: Isaacs Scott,
Mô tả vật lý: 473 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 1572316861
Bộ sưu tập: Sách điện tử
How to do everything with HTML & XHTML /
Tác giả: H, Pence James,
Mô tả vật lý: 377 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0072231297
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cascading style sheets :
Tác giả: Holzschlag Molly E,
Mô tả vật lý: 274 tr. ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0782141846
Bộ sưu tập: Sách điện tử
HTML & XHTML :
Tác giả: Powell Thomas,
Mô tả vật lý: 932 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 007222942X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Xây dựng WEBSITE mô hình dự báo kẹt xe ở một số tuyến đường ra vào thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Hoàng Thị Thủy,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn