Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
MySQL /
Tác giả: DuBois Paul,
Mô tả vật lý: 756 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.756
ISBN: 0735709211
Bộ sưu tập: Sách điện tử
MySQL enterprise solutions /
Tác giả: Alexander Sasha Pachev,
Mô tả vật lý: 398 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0471269220
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sams teach yourself MySQL in 21 days /
Tác giả: Mazlakowski Mark,
Mô tả vật lý: 532 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0672319144
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sams teach yourself SQL in 24 hours /
Tác giả: Plew Ronald R, ,
Mô tả vật lý: 440 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0672318997
Bộ sưu tập: Sách điện tử
SQL tips and techniques /
Tác giả: King Konrad,
Mô tả vật lý: 1127 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 1931841454
Bộ sưu tập: Sách điện tử
SQL Tuning /
Tác giả: Tow Dan,
Mô tả vật lý: 336 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0596005733
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn